Brugervejledning

BlindSquare er udviklet for at hjælpe blinde og svagsynede i dagligdagen, ved hjælp af GPS og andre avancerede funktioner i smartphones. BlindSquare er udviklet og testet i et tæt samarbejde med blinde og svagsynede brugere. Ved hjælp af GPS funktionen på Apple enheder bestemmer BlindSquare den nuværende position, desuden hentes data fra FourSquare og Open Street Maps. Ved hjælp af disse informationer udvælger BlindSquare de mest nyttige informationer og annoncerer dem via syntetisk tale. BlindSquare kan eksempelvis finde informationer om restauranter, forretninger, offentlige bygninger og parker i nærheden. BlindSquare vil annoncere kryds når man nærmer sig. Desuden kan man få oplyst den nærmeste adresse, finde steder i nærheden, oplyse når man nærmer sig et udvalgt sted, og gemme steder som favoritter i BlindSquare. BlindSquare kan bruges sammen med andre navigationsapps der tilbyder rutevejledning med syntetisk tale eksempelvis, Navigon, Tomtom, Google Maps, og Kort der er installeret på alle Apple enheder. Bruges BlindSquare sammen med en af disse apps, vil den valgte app give informationer om ruten, og BlindSquare vil give ekstra informationer om hvad der er i nærheden, og de nærmeste kryds. Blindsquare kan være en stor hjælp til at færdes uafhængigt, men da nøjagtigheden af GPS data ikke altid er optimal, er det vigtigt at man altid bruger sin egen dømmekraft i forhold til de oplysninger BlindSquare leverer. Denne manual er opdelt i 2 ddele. Den første del giver et overblik over hvordan BlindSquare fungerer og hvordan app’en kan bruges til at forbedre brugerens mobility. Den anden del beskriver BlindSquares funktioner i detaljer. Denne del er opbygget på samme måde som app’ens brugergrænseflade. Vær opmærksom på at det forudsættes at Voiceover er aktiveret og at det er Voiceover’s bevægelser der beskrives. Hvis BlindSquare ikke er aktiv skal de normale iOS bevægelser benyttes.

Forudsætninger

for at kunne bruge BlindSquare skal man som minimum have en iPhone 4, eller en iPad 3G, og have iOS 6 installeret på enheden. Da BlindSquare bruger mobil data til at hente oplysninger om omgivelserne, kræver det at man har adgang til at bruge mobil data. BlindSquare vil bruge omkring 1 MB data pr time den er aktiv. Befinder man sig i et køretøj, eller foretager man mange søgninger, vil der blive brugt mere data, da informationerne skal hentes ned fra Open Street Map, og FourSquare’s servere, oftere end hvis man benytter app’en når man færdes til fods.

Kom I Gang

Når BlindSquare startes første gang, bliver der vist en advarselsskærm, hvor det fastslås at BlindSquare ikke er en erstatning for gode mobility færdigheder, fordi nøjagtigheden og pålideligheden af de informationer der kommer fra BlindSquare ikke kan garanteres. Hvis BlindSquare benyttes med et sprog, hvor der ikke findes iOS stemmer, vil man på næste skærm blive bedt om at hente en korrekt stemme, for at sikre at alle funktioner i BlindSquare kan bruges. Hvis man ikke er tilkoblet et wifi netværk vil man blive spurgt om man vil hente stemmen ned ved at bruge mobil data. Trykker man på enig knappen hentes stemmen ned til enheden. Vælger man uenig, vil man se samme skærm når telefonen bliver tilsluttet til et wifi netværk. Når stemmen hentes vil man kunne se status for download. Når stemmen er hentet vil BlindSquare benytte den nye stemme.

Undersøg Omgivelserne

BlindSquare giver dig adgang til mange informationer om området omkring din position. Der er forskellige funktioner i BlindSquare der kan bruges til at få oplysninger om hvad der findes i nærheden af dig. Når BlindSquare startes vil du automatisk få oplæst information om steder i nærheden; afstanden til stedet og i hvilken retning stedet findes. De steder BlindSquare siger automatisk er enten FourSquare steder, eller steder der er tilføjet til Mine Steder. Det er muligt at ændre på hvhvor mange steder der automatisk oplæses, ved at ændre den afstand BindSquare søger i. Det gøres med afstand skyderen på hovedskærmen. Skyderen findes lige under søg knappen. Når der svirpes opad med en finger forøges søgeafstanden, og når der svirpes nedad formindskes afstanden der søges i. Jo højere værdien er for søgeafstanden jo længere væk søges der efter steder der læses op automatisk. En anden metode til at finde steder er at bruge Se Dig Omkring. Se Dig Omkring kan slås til under funktioner, eller aktiveres i Audio Menuen. Når Se Dig Omkring er aktiv kan du få informationer om steder der findes i den retning enheden peger. Der oplyses både steder og kryds i den valgte retning. For at få oplyst hvad der findes mod nord, skal den øverste kant af enheden pege mod nord, og den nederste kant hvor hjem knappen er placeret pege mod syd. Når enheden drejes i en anden retning, afspilles en lyd der indikerer at retningen er ændret, og der siges med tale hvilken retning der peges imod. Har man en langsom internetforbindelse kan det tage lidt tid før BlindSquare har fået adgang til de nødvendige informationer og begynder at læse dem op. Se dig omkring bruger den valgte søgeafstand, til at afgøre hvilke steder der bliver læst op. Man kan afslutte Se Dig Omkring ved at ryste enheden, via funktioner eler fra AudioMenuen. Se Dig Omkring kan også startes fra Audiomenuen. Har man enheden i lommen eller en rygsæk kan man ændre retningen for Se Dig Omkring ved at dreje kroppen i den ønskede retning.

Walking with BlindSquare

BlindSquare has been developed with maximum ease of use in mind. If you would like to get an idea of how it works when you are on the go, you can just launch it and go for a walk. If you are walking in an area that is sufficiently covered by Foursquare and Open Street Map, you should now hear BlindSquare announce upcoming street intersections and points of interest around you. If you want to know where you are, just shake your phone and BlindSquare will announce your current address and possibly the next intersection and the nearest point of interest. The shake gesture will only work if your screen is unlocked.

During your First walk with BlindSquare, you may have been given too much or too little information about your surroundings. BlindSquare is highly customizable, allowing you to change its options to suit your preferences and your current environment.

Vælg

Information Fra specifikke Kategorier

The Shake Gesture

When you walk with BlindSquare, it is essential that you are able to access important information such as your current location quickly and easily. If you shake your device while BlindSquare is running, you will hear a sound to indicate that theBlindSquare has registered the shake. BlindSquare will then announce your current address, the nearest street intersection, and, if available, the nearest Foursquare venue. You can configure the Shake Gesture to check you in to Foursquare venues and read pedometer information i.e. how long and far you have walked. Go to Other, Settings, Shake Gesture Settings to select your preferred options. Please note that the shake gesture will only work as long as your screen is not locked.

Gentag Information

Nogle gange vil det være nødvendigt at få gentaget nogle af de seneste informationer fra BlindSquare. Hvis man benytter iOS 10 eller et nyere operativsystem, findes der et ekstra valg i Voiceover rotoren der hedder Talehistorik. Når talehistorik er valgt vil et svirp opad med en finger oplæse de seneste meddelelser baglæns. Der kan både svirpes frem og tilbage i listen. Det er også muligt at benytte fjernbetjenningen på hovedtelefoner. Trykker man på forrige nummer aktiveres talehistorik. Når talehistorik er aktivt kan man flytte tilbage i meddelelser ved at bruge forrige nummer, og flytte fremad ved at trykke på næste nummer. Talehistorik slås fra hvis man ikke udfører en kommando i 10 sekunder, trykker på afspil eller ryster enheden. Læs mere om at bruge hovedtelefoners fjernbetjenning til at styre BlindSquare i Afsnittet om AudioMenuen.

Searching for Places

BlindSquare offers two search methods, the Search and the Category Search. While the former lets you perform a customized search, the latter is the fastest method to quickly and easily find specific kinds of places in your immediate vicinity, such as shops, restaurants, and public transport.

Når der trykkes 2 gange på søg knappen i øverste venstre hjørne på hovedskærmen, åbnes søg skærmen. Her kan der indtastes et navn på et sted, eller en adresse du ønsker at søge efter. Tryk på søg knappen for at starte søgningen. BlindSquare søger på FourSquare og i Apple kort, efter den indtastede tekst. Hvis BlindSquare har fået adgang til dine kontakter, søges der også i kontakter i navn, adresse og firma felterne. Ønsker man at søge efter en kontakt, er det nok at skrive et par bogstaver af navnet, et mellemrum og et par bogstaver fra firmanavnet eller adressen. Når du trykker søg, vises søgeresultaterne. Tryk 2 gange på et af resultaterne og oversigtsskærmbilledet åbnes. Her kan stedet angives som favorit, der kan søges efter offentlig transport, man kan starte overvågning af stedet eller vælge en app der kan starte en rutevejledning til stedet. vil du vide mere om disse funktioner så se i afsnittet om oversigtsskærmbilledet. Efter søgeresultaterne kommer der en liste over de FourSquare kategorier. Det er de kategorier søgeresultaterne findes i. Søges der eksempelvis efter McDonalds vil kategorierneFast Food, Burger joints og Food & Drink Shop blive vist under kategorier. Dobbelt trykker man på en kategori vises alle søgeresultaterne fra den FourSquare kategori. På skærmbilledet med søgeresultater kan der springes mellem listen med søgeresultater og kategorier ved at sætte Voiceover rotoren til overskrifter. Når der trykkes på søg, og der tidligere har været foretaget søgninger, vises de seneste 30 søgninger under søgefeltet. Trykkes der 2 gange på en af teksterne fra listen placeres teksten i søgefeltet hvor den kan redigeres, eller den samme søgning kan udføres ved at trykke på søg knappen.

Udover at man kan søge efter en valgfri tekst, er det også muligt at søge i de kategorier fourSquare steder er inddelt i. Alle FourSquare’s hovedkategorier findes som knapper på BlindSquare’s hovedskærm. Når man trykkker 2 gange på en af kategorierne, kommer man til en skærm der viser alle de steder der findes i den valgte kategori indenfor den valgte afstand. Der findes 3 forskellige lister:

  1. Steder vist efter popularitet på FourSquare.

Steder vist efter afstand fra den nuværende position.

En liste over underkategorier til den valgte FourSquare hovedkategori.

Det er muligt at flytte mellem de 3 lister, ved at sætte Voiceover rotoren til overskrifter, og svirpe op eller ned til den ønskede liste. Trykker man 2 gange på en af de viste underkategorier vises alle de steder der findes i den valgte underkategori. Trykker man eksempelvis 2 gange på kategorien Rejser Og Transport, vises en skærm med, busstoppesteder, togstationer eller lufthavne, hvis de findes i den valgte afstand. I listen med underkategorier findes eksempelvis, airport, hotel, ogIntersection. Navne på underkategorier findes kun på engelsk. Ønsker man at se resultater fra en bestemt underkategori vælges den fra listen.

Sorter Steder

Når der er foretaget en fritekstsøgning, en søgning i en kategori, eller man får vist listen over Mine Steder, kan disse lister sorteres efter en række kreterier. Når man står i en liste af steder, skal man trykke på Handlinger knappen der findes i øverste højre hjørne af skærmen for at se de forskellige muligheder for filtrering. Der kan søges efter de følgende kreterier:

 • Tekstsøgning her kan der søges frit efter en tekst.

 • Søg På Afstand, her kan der indtastes en minimums- og maksimumsafstand hder viser søgeresultater i den indtastede afstand.

 • Søg efter Kateegorier. Hher vises de kategorier stederne i listen hører under. Det kan være FourSquare kategorier som Mad, resultater fra Mine Steder, eller søgeresultater fra kontakter. Trykker man på en kategori, vises de steder der er i kategorien.

Det er muligt at bruge flere filtre på en liste. Et eksempel kan være at få vist en liste med restauranter sorteret efter en valgt afstand. Når den liste vises kan der igen sorteres eksempelvis efter en bestemt kategori af restauranter. Når man har benyttet et filter, og herefter igen trykker på handlinger vil det være muligt at fjerne de filtre der er brugt tidligere til at sortere listen.

Using BlindSquare in Vehicles

If you ride on a train, GPS reception may vary depending on how the train is built. On underground trains, you might not be able to receive a GPS signal. To ensure the best GPS reception, we recommend that you sit near a window if you can.

Depending on the country and city where you use BlindSquare, many public transport stops might already be recorded on Foursquare. You can

  1. Search for them using the search feature and entering keywords

  1. Perform a category search in Travel & Transport. If the distance to your required stop is larger than your currently set radius, you should simulate an address near your stop and perform the category search from this simulated location.

When you have found your stop, you can track it to have BlindSquare announce the direction and distance from time to time. Alternatively, you can also add it to your My Places list and define an Alert Distance. The Alert Distance option will draw a circle around the stop. As soon as you arrive in this circle, BlindSquare will indicate that you are near your stop. To set an alert Distance, double-tap the Edit button in the top right corner of the Place Summary screen. If the Edit button is dimmed, you will first have to activate the Favorite switch button in the center of the Place Summary screen. On the Edit screen, double-tap the Alert Distance switch button. When you activate it, the VoiceOver focus will be placed in a text field where you can enter a value. This will be your alert distance in your default distance unit that you have selected in the BlindSquare settings. If you enter 20, your alert distance will be 20 meters if your default distance unit is meters, or feet if your default distance unit is feet. For public transport stops, we recommend that you enter 200 meters or 660 feet, so you have enough time to get off the vehicle when you arrive.

Even if your stop has not yet been recorded in Foursquare, you will still have a rough idea of your whereabouts, because street intersections will be read as they pass.

BlindSquare’s indendørs navigationssystem

BPS

Gem Steder

Udover de steder BlindSquare henter fra FourSquare er det muligt at gemme steder i Mine Steder listen. Eksempler på steder kan være, venners hjem, eller, steder på en rute det kan være nyttigt at blive gjort opmærksom på. Steder gemt i Mine Steder listen bliver oplæst automatisk når man nærmer sig stedet, medmindre annoncering af steder bliver slået fra under Vælg Annoncering.

Gem Den Nuværende Position

Hvis man vil gemme den position man befinder sig på, kan det gøres ved hjælp af Tilføj Sted knappen der findes som anden knap fra venstre i den øverste række af knapper. Tryk 2 gange på knappen for at åbne Rediger Sted skærmen. Navnet på den nærmeste adresse, eller det nærmeste kryds vil automatisk blive indsat som stedets navn. Det foreslåede navn kan redigeres eller erstattes med et andet navn. Vil man advares når man ankommer til stedet i en specific afstand kan det føres ved at aktivere Afstand For Advarsel Før Du Ankommer Til din Lokalitet og angive afstanden i Afstand Før Annoncering redigeringsfeltet. Afstanden angives i den måleenhed der er valgt i BlindSquare’s indstillinger. Skriver man 20 i redigeringsfeltet vil man blive advaret når man er i en afstand af 20 meter eller mindre fra stedet. Man kan forestille sig at afstanden er radius i en cirkel hvor det gemte sted findes midt i cirklenn. Så snart man bevæger sig ind i cirklen vil BlindSquare annoncere den nuværende afstand til stedet. Svirp til gem knappen for at afslutte redigeringen af stedet.

Gem

Et Vhilket Som Helst Sted Som Favorit

Sharing Places

You can share any place with your friends, be it your current location, one of your saved places, or a place that you have found via Category Search or by entering search terms. Depending on the options you select, the recipient will be sent one or several links. When they open one of them, your shared place will be displayed for example in BlindSquare, Apple Maps, Google Maps, or Navigon.

Sharing Your Current Location

You can share your current location by double-tapping Tools, GPS-Info, and activating the Share My Current Location button.

Double-tap the Share My Current Location button to open the Share Location screen.

Share Any Location

You can share any place, regardless of whether it is one of your saved places or whether you have found it by entering search terms or performing a Category Search. Find the Share This Place button on the Place Summary screen and double-tap it to open the Share Place screen. This screen presents you with several options and an edit field to type in some text that can be sent along with your shared location.

If you send your place through Air Drop, your recipient’s device has to support Air Drop and the feature must be activated on both devices. Also, both of you have to be in close proximity of each other. If you share a location via Air Drop, you cannot add a comment.

The Email option might be your option of choice if you need sighted assistance, because it not only includes links to your location to open in all of the supported apps, but it also displays a map of where you are right in the message and a Google Street View picture of the direction your phone was pointing in when you shared your location. This gives your sighted assistance more information right away than if you used any of the other options.

When you double-tap the Email button, a message containing all links and pictures will open. Type your friend’s address or select the information from your contacts. If you wish, you can also add your own message before sending the Email.

If you use any of the other options, BlindSquare will ask you if you want to send a link to your location opening in BlindSquare, Foursquare, Apple Maps, Google Maps, or if you only want to share address information of your selected place. If you are not sure which of the supported apps your recipient owns, or if they do not own an Apple device, you can always select Google Maps, because the map will also open in any web browser.

When you select Text Message, a text message containing the selected link type or information will open. Add the recipient and send it either through iMessage, if your contact owns an Apple device or as a regular text message if they do not.

If WhatsApp is installed on your device, it will also appear in the list of sharing options. Double-tap it to open a WhatsApp message, add your recipient and send your message.

The Clipboard option will copy the selected information to your clipboard so you can insert it into any edit field and share it using apps not supported by BlindSquare.

When you share a location through a QR-code and have selected the format to share your place in, the QR-code will appear on the screen of your phone. Selecting the Google Maps option will ensure that the link to the place can be opened on any device. The recipient may then use a QR-code reader app of their choice to scan the code on your screen. BlindSquare has its own QR-code reader, which can be found under Tools, QR-code Reader. When it is used, the shared place will always be displayed on BlindSquare’s Place Summary screen.

Import og Eksport af Steder

BlindSquare kan importere steder fra andre GPS apps, eksempelvis Ariadne GPS, Loadstone, eller MyWay Classic. Ofte vil de steder der findes på FourSquare være tilstrækkelige, men det er muligt at importere steder fra de nævnte apps. Når steder er importeret vil de blive føjet til lister af steder i Mine Steder. blindSquare understøtter følgende filformater:

  • Ariadne GPS (*.ardn)

  • Loadstone GPS (*.txt)

  • MyWay Classic (*.plist)

  • ViaOpta Nav (*.vptnv)

  • GPS Exchange (*.gpx)

  • Open Street Map (*.osm)

  • Zip-filer der indeholder komprimerede filer i alle de understøttede formater (*.zip, kan kun importeres)

Importér Steder

For at importére en fil, skal den enten uploades til Dropbox, eller vedhæftes i en mail. Er filen på Dropbox åbnes filen. Vælg Menu med flere handlinger i øverste højre hjørne. Vælg Åbn I. Nu vises en liste af apps, der kan åbne filen. Vælg Importer i BlindSquare. Hvis filen er vedhæftet til en mail, skal man dobbelttrykke på den vedhæftede fil og holde fingeren nede anden gang der trykkes. Nu vises der en liste over programmer filen kan sendes til. Vælg Importér Med BlindSquare. Hvis den vedhæftede fil er en zipfil med flere steder, kan det tage nogle sekunder før BlindSquare åbner filen. Herefter vil man blive spurgt hvilke steder der skal importeres. Stederne vil blive vist i forhold til afstanden fra den nuværende position, eler det sted der er simuleret. På importér skærmen vil steder i nærheden af det viste sted fra den importerede fil blive vist,sammen med de nærmeste kryds. For at få vist det næste sted fra den importerede fil, kan man enten dobbelttrykke næste knappen i nederste højre hjørne af skærmen, eller svirp mod venstre med 3 fingre. Vil man tilføje et sted til mine Steder, skal man aktivere favorit checkboksen. Nederst på skærmen findes der en forrige og næste knap til at flytte frem og tilbage mellem stederne i den importerede fil. Nederst i midten af skærmen, findes en Søg knap, hvor man kan søge efter et specifikt sted i den importerede fil.

Når man har valgt alle de steder man ønsker at importere, skal man trykke på import knappen i øverste højre hjørne af skærmen, så bliver alle de valgte steder tilføjet til Mine Steder. Det er ikke nødvendigt at importere alle steder fra en fil på en gang. Så længe filen findes i dropbox eller vedhæftet til en mail. Har man eksempelvis været i Prag og brugt Loadstone til at gemme en del steder, der skal importeres til BlindSquare. Men listen med gemte steder fra Loadstone indeholder mange andre gemte steder man ikke ønsker at importere. For at få vist den importerede fil med stederne i den rigtige rækkefølge, kan man først vælge en virtuel position i BlindSquare, og så starte import af filen. Nu vil stederne der er tættest på den valgte virtuelle position blive vist først. Herefter kan man vælge hvilke steder der skal importeres.

Eksportér Steder

Det er muligt at eksportére steder fra BlindSquare til et af de understøttede gps filformater. Åben oversigtsskærmen for det sted der skal eksportéres, dobbelttryk på Del Med Andre, vælg Eksport Til GPS Appk, eller vedhæft Fil Til Email. Når Eksport Til GPS App vælges, vises en liste over de GPS apps der kan eksporteres til. Vælg en app. Herefter vises en liste over apps filen kan sendes til-. Vælg den app der skal gemme eller vise filen. Vælger man Vedhæft Fil Til Email, vises først en liste over de GPS apps man vil gemme filen i. Nu åbnes en mail hvor filen er vedhæftet. Skriv modtagerens adresse, og eventuelt en besked. NU kan mailen sendes afsted.

BlindSquare kan ikke give talende rutevejledning. Er man i nærheden af den ønskede destination, kan man i stedet for bruge overvågning af det sted man skal hen til. Når et sted overvåges vil BlindSquare automatisk oplyse afstanden og retningen til stedet. Destinationen kan enten vælges ved at bruge Søg eller Søg efter en kategori. Åben stedets oversigtsskærm. og dobbelttryk på Start Overvågning knappen. En anden metode til at starte en overvågning er at dobbelttrykke og holde på et sted i lister over steder, og vælge Start Overvågning fra menuen. Er man tæt på et Sted kan Overvågning være en brugbar metode til at finde den rigtige vej til Stedet. Når man ankommer til destinationen bliver overvågning af stedet automatisk slået fra. Skal man finde vej til et sted der er længere væk, eller hvor ruten er kompleks, kan man vælge at bruge en anden app der har talende rutevejledning sammen med BlindSquare. For at starte en rutevejledningsapp fra BlindSquare vaælger man knappen Planlæg ruten fra oversigtsskærmen for et sted, eller bruge genvejsmenuen i lister over steder. Når man trykker på Planlæg Ruten vises en liste over de understøttede rutevejledningsapps der er installeret på enheden. Man kan finde en komplet liste over de understøttede apps i afsnittet om Overvogning, oprette favoritter og ruteplanlægning. Når man trykker på Planlæg Ruten sendes de nuværende gps koordinater og koordinaterne for destinationen til den valgte app. På den måde kan man høre rutevejledningen samtidig med Blindsquare’s oplysninger om hvad der er i nærheden. Når rutevejledningsapp’en er startet vil den valgte destination også blive overvåget af BlindSquare, så afstand og retning til stedet vil blive læst op automatisk. BlindSquare kan enten overvåge destinationen på hele ruten, eller starte når man er 150 meter fra destinationen. Ønsker man at hele ruten skal overvåges, skal man gå ind i andet, indstillinger og slå Overvåg Destinationen på hel ruten til. Der findes gratis apps med rutevejledning. Eksempelvis Apple Kort der er installeret på alle Apple enheder eller Google Maps der kan hentes på App store. Begge apps er tilgængelige med voiceover, i de versioner der var tilgængelige da denne manual blev skrevet.

audiomenuen

BlindSquare siger mange informationer automatisk. Ofte vil det alligevel være nødvendigt at udføre en kommando, eller ændre en af BlindSquare’s indstillinger. Det kan være svært eller direkte farligt at forsøge at finde en knap på en skærm når man går udenfor i trafikken. En løsning på problemet kan være at bruge audiomenuen. Audiomenuen bruges ved hjælp af fjernbetjenningsmulighederne der findes på alle hovedtelefoner der leveres med iphonen. Audiomenuen kan bruges med alle headset med kabel eller Bluetooth der understøtter Apple’s fjernbetjeningsmuligheder. For at forstå de følgende instruktioner skal man kende hovedtelefonernes knapper der kan starte eller stoppe afspilning, afspille forrige nummer, afspille næste nummer, spole frem og spole tilbage. I det følgende vil afspillefunktionerne blive brugt til at forklare hvordan man bruger audiomenuen. Det bør derfor være muligt at følge instruktionerne selv om man bruger andre hovedtelefoner end Apple’s. Apple hovedtelefoner har 3 knapper. 2 knapper der justerer lydstyrken, og afspil knappen der findes imellem lydstyrkeknapperne. Alle funktioner udføres med afspil knappen. Tabel med BlindSquare’s audiomenu kommandoer

Kommando Udenfor AudioMenuen I AudioMenuen Apple Fjernstyringskommando
Afspil/stop Aktiverer AudioMenuen eller forlader dvale hvis dvale er aktiveret. Aktiverer et punkt i audiomenuen. Tryk en gang på afspil knappen.
Afspil næste nummer Spring til næste sætning fra BlindSquare når der læses op. Springer til næste punkt i menuen. Tryk på afspil knappen 2 gange hurtigt efter hinanden.
Afspil forrige nummer Starter talehistorik. Når talehistorik er aktiveret springes der til forrige meddelelse. afslutter audiomenuen. Press Afspil knappen 3 gange hurtigt efter hinanden.
spol frem forøger afstanden blindsquare søger i. Flytter fremad i audiomenuen. Press Afspil knappen 2 gange hurtigt efter hinanden og hold knappen nede når der trykkes anden gang.
spol tilbage formindsker afstanden BlindSquare søger i. spoler tilbage i audiomenuen. Tryk på afspil knappen 3 gange hurtigt efter hinanden og hold knappen nede.

Som vist i tabellen har de fleste af kommandoerne mindst 2 funktioner afhængigt af om kommandoen bruges når audiomenuen er aktiveret eller ej. Når der trykkes på afspil knappen vil audiomenuen blive læst op fra starten. Når man når til det menupunkt der skal udføres trykkes der igen på afspil knappen. Når audiomenuen læses op kan man bruge hurtig fremspoling eller spol tilbage, til at flytte frem eller tilbage mellem valgene i audiomenuen. Afspil næste nummer springer til næste valg i audiomenuen og afspil forrige nummer går ud af audiomenuen. Audiomenuen er kun aktiv så længe menupunkterne læses op. Når menuen er læst færdig afsluttes menuen og for at åbne audiomenuen skal man igen trykke afspil. I de næste afsnit vil de enkelte menupunkter i audiomenuen blive beskrevet. Audiomenuen virker også selv om telefonen er låst. På den måde er det muligt at benytte de fleste af BlindSquare’s funktioner selv om telefonen placeres i en lomme eller en rygsæk.

Din Position

Når man vælger din position kan BlindSquare oplæse følgende informationer:

  1. Nuværende adresse, det nærmeste kryds, det nærmeste FourSquare sted hvis stedet kan findes og den nuværende retning.

  1. Checke ind på det nærmeste FourSquare sted.

  1. Hente oplysninger fra skridttælleren, eksempelvis oplyse hvor mange skridt man har gået

 1. Oplyse om det nærmeste stoppested, og finde oplysninger om de næste afgange for tog, busser eller sporvogne. Bemærk at information om offentlig transport kun er tilgængelig i nogle lande.

I indstillinger kan man bestemme hvilke af de mulige informationer man ønsker at få oplæst. Det er muligt at få de samme oplysninger når enheden rystes, og det er ligeledes muligt at vælge hvilke informationer der skal oplæses når enheden rystes.

Dvale

Dvale kan aktiveres på 2 måder, dels fra nederste højre hjørne på BlindSquare’s hovedskærmbillede, eller fra audiomenuen. Når dvale er aktiveret oplæses der ingen beskeder fra BlindSquare og der hentes ikke data fra enhedens gps, FourSquare eller Open Street. Det er en god idé at bruge dvale når der ikke er brug for BlindSquare for at spare på enhedens batteri. Dvale kan aktiveres fra audiomenuen. Brug afspil til at starte audiomenuen, og et tryk på afspil når du hører dvale. For at få BlindSquare ud af dvale bruges afspil fra hovedtelefonerne. Dvale aktiveres automatisk efter 20 minutter, hvis man ikke har ændret position. Tiden for automatisk dvale kan ændres under andet, indstillinger, tid før automatisk dvale. Automatisk dvale kan slås helt fra eller sættes fra 5 minutter til 90 minutter. Grundindstillingen er 20 minutter.

Ændre afstand

Bruger man et Bluetooth headset der ikke understøtter frem- eller tilbagespoling, kan afstanden ændres ved hjælp af dette menupunkt. Når man trykker afspil på Vælg Afstand, vil alle de mulige indstillinger for søgeafstanden blive læst op. Tryk på afspil for at vælge den ønskede afstand.

Se Dig Omkring

Når Se Dig Omkring aktiveres fra audiomenuen høres en tone. Herefter vil BlindSquare annoncerer hvad der findes i den retning enheden peger imod. Der annonceres de mest populære FourSquare steder og kryds i den afstand der er valgd i BlindSquare. For at aktivere Se Dig Omkring skal audiomenuen være aktiv, vent til du når til Se Dig Omkring eller brug hurtig fremspoling og tryk på afspil knappen. Hvis din enhed er i en lomme eller rygsæk, så drej dig i den retning du ønsker at få informationer om. Når Se Dig Omkring er aktiv kan du blive ved at vende dig i den retning du ønsker at få informationer om. De informationer der oplæses afhænger af den afstand der er valgt for automatisk oplæsning af informationer. Afstanden kan fforøges ved at bruge spol frem, og formindskes ved at bruge spol tilbage. Se Dig Omkring kan afsluttes fra audio menuen eller ved at trykke på afspil forrige nummer fra hovedtelefonerne.

I nærheden

I nærheden bruges til at få BlindSquare til at fortælle hvilke steder og favoriter der er i nærheden. Blindsquare søger efter steder i alle retninger så det er ikke nødvendigt at enheden holdes på en bestemt måde for at få kommandoen til at virke.

Overvågning

Når Overvågning aktiveres fra Audiomenuen, vil BlindSquare oplæse en liste over de seneste steder der er annonceret. Når du hører navnet på et sted du vil overvåge, trykkes der på afspil. BlindSquare oplæser navnet på stedet og den nuværende afstand og retning til stedet. Jo nærmere man kommer til stedet, jo oftere vil BlindSquare automatisk oplæse information om navnet, afstand og retning til stedet. Når du ankommer til stedet slås overvågningen af stedet automatisk fra. Hvis man ønsker at stoppe overvågningen før man ankommer til stedet, kan det gøres ved at vælge Stop Overvågning fra audiomenuen. Hvis der kun overvåges et sted stoppes overvågningen. Overvåger man flere steder vil der blive oplæst en liste med de steder der overvåges. Tryk på afspil for at stoppe overvågningen af et sted. Det er også muligt at bruge overvågning til at få gentaget de seneste steder BlindSquare har annonceret. Vil man ikke overvåge nogle af stederne bruges afspil forrige nummer til at gå ud af audiomenuen.

GPS Info

GPS Info menupunktet i audiomenuen oplæser GPS nøjagtigheden, den nuværende retning og nuværende hastighed.

Tilføj Sted

Tilføj sted tilføjer den nuværende position til listen af favoritter i mine steder. Tryk på afspil knappen og vent eller spol frem til du hører tilføj sted. Tryk på afspil og BlindSquare tilføjer positionen til mine favoritter. Stedet får automatisk et navn, enten baseret på det nærmeste kryds, ellers vil stedets adresse blive indsat som navn. Kan der ikke findes en adresse for den nuværende position, vil stedets navn blive angivet som det nuværende tidspunkt og dato. BlindSquare oplæser det valgte navn, så det bliver lettere at finde og redigere oplysninger om stedet i mine steder.

Offentlig transport

Vælger man Offentlig transport i et af de lande hvor funktionen er understøttet, og er man i nærheden af et eller flere stoppesteder, vil BlindSquare oplæse navnene på de nærmeste stoppesteder. Vil man høre hvilke busser der afgår fra et stoppested trykker man afspil når navnet læses op.

Tog

Når man vælger Tog i et land hvor informationer om offentlig transport er understøttet, og når man er i nærheden af en togstation, vil man kunne få oplyst de næste afgange og ankomster, enten sorteret efter perron eller togets destination.

Vejr

Når menupunktet vejr vælges oplæses information om vejrforholdene på den nuværende position. Er der valgt en virtuel position er det vejret på den virtuelle position der oplæses.

Tid

Tid er en simpel funktion i audiomenuen der gør det muligt at få oplyst hvad klokken er. Det kan være et godt alternativ til at bruge et punktur. Aktiver audiomenuen og vent til du når til tid. Brug eventuelt spol frem til at komme hurtigere igennem audiomenuen. Trykker man på afspil når tiden siges vil man få oplyst hvor meget batteri der er tilbage i procent

BlindSquare Voice Commands

Beginning with version 4.0, BlindSquare provides an optional Voice Command interface to improve speed and ease for hands-free use.

Selecting Commands

BlindSquare Voice Command can be invoked by selecting the button at the bottom left of the main screen or by pressing the Play button on wired or Bluetooth remotes. A subtle tone is played indicating that BlindSquare is listening. After the tone, speak your command. If you would like to activate the Voice Command feature through a remote or a headset, please ensure that the remote is set to control either Voice Command or the Audio Menu. You can select one of these options in Other, Settings, Audio Menu Settings. If you have selected the Audio Menu option, you will also need to check the Voice Command option at the bottom of the Audio Menu Settings screen. The Voice Command option will then appear as the first item in the Audio Menu. Please note that the Voice Command feature currently does not support Bluetooth headsets.

Using Voice Command

All commands can be reviewed by speaking the command “HELP”. An alphabetical list will be read. Instructions on individual commands are provided by speaking the command, preceded by help (e.g. “Help Add”). BlindSquare will automatically sense the end of the recognized command or the end of your speech and will advance to complete the instruction. Unrecognized commands or non-existing commands will respond with the message “unknown command”.

Voice Command Credits

One Voice Command Credit is consumed with each use of the feature. Speaking the Voice Command “Credit” will respond with the total Voice Command Credits remaining. When the balance is zero, a prompt will provide the option to refresh credits. Voice Command Credits will not be consumed when using help, checking balance of Voice Command Credits, or if a command is not recognized.

Available Voice Commands

Command Description Parameters
Add Adds current location to the My Places list. If desired, a place name and Alert Distance, in meters or feet, can be provided. Name of the place

Alert distance

Address (Street) Lookup nearest address based on current location.
Around Activates the Around Me feature to present a list of Foursquare and personal saved locations in proximity.
Battery Reports current battery level.
Blindways Provides detailed information about nearby stop.
Braille Enters Braille display mode.
Bus (Public Transport) Provides information about bus transportation in proximity, if available.
Checkin Checks into a nearby Foursquare venue. Locations in proximity will be listed. Select location of interest to check in. Comments can optionally be included. comment
Compass (Heading) Reports the current compass heading.
Credit Reports remaining Voice Command credits. Use of this command does not consume credits.
Dislike When logged into FourSquare, presents a list of nearby places. Select the location of interest to dislike. Provided comment will be included as a tip. comment
Filter Saying Filter only, will report on current filter in use. Saying filter followed by a filter name will change current filter. All

Streets only

My places

Streets and My places

Places only

None

Flight Reports information about flight by its code. Provide flight number, usually two letters and four numbers. You can also use common words instead of letters, for example Apple Banana 1223, or Alpha Bravo 123, would search for flight AB1223.
Gps Reports current GPS accuracy, heading and speed.
Help Lists commands available.
Like When logged into FourSquare, presents a list of nearby places. Select the location of interest to like. Provided comments will be included as a tip. comment
Lookaround (Super Power) Activates Look Around feature. Turn device for direction specific information.
More (Tell Me More) Provides more information, if available.
Navigate Navigate to location provided in Contacts, or a place in the My Places list. Uses a third-party navigation app installed on device. This is equivalent to using the Plan a Route feature on a Place Summary screen. search term for place on the My Places list
Pedometer Controls the Pedometer by speaking one of the following commands. Start, stop, pause, continue, or reset. When in sleep mode, pedometer is automatically paused. start

stop

pause

continue

reset

Qr Switches to QR-code reader.
Radius Provides a radius to define how many places BlindSquare reports. distance
Righthear
Search Performs a search of nearby places and addresses. search term
Share Shares current or currently simulated location with others.
Simulate Simulates the location using the search terms provided. Search term for location to simulate
Sleep Enter sleep mode to save battery.
Speed Reports on current speed.
Stop Stops tracking, simulation, and look around features.
Time Announces current time, day and date
Tip Records a tip about a nearby place. Places in proximity are listed. Select place of interest and report tip. comment
Track Reports tracking information for location on Contacts or My Places list. search term for place in My Places list or Contacts
Train Reports information about train transportation in proximity, if available.
Wake Wakes up BlindSquare if Sleep Mode is active.
Weather Reports current temperature, wind speed and forecast for current or currently simulated location.
Where Reports current address and other information about current or currently simulated location.

Sleep

Mode and Running in the Background

Sådan

Kan Der Spares På Batteri Og Data

BlindSquare Sounds

To enhance the user experience, BlindSquare uses various sounds to inform you about events or confirm that actions are being performed. If you shake your device to retrieve address information while your internet connection is slow, the Shake Gesture sound will let you know that the shake has been registered, although you may not hear the requested information instantly.

To learn what the different sounds mean or to deactivate them, go to Other, Settings, BlindSquare Sounds. This will open a screen listing all of the sounds, which lets you deselect and select each of them separately. When you touch their Description, BlindSquare will also play the respective sound back to you.

BlindSquare og Foursquare

Det vigtigste formål med Blindsquare er at være en særlig GPS app udviklet for synshandicappede. Har man en FourSuare konto kan man desuden bruge de fleste af FourSquare’s funktioner. FourSquare er en social app hvor brugerne kan “checke ind” på steder der er oprettet på FourSquare. Når man befinder sig på et FourSquare sted, kan man “checke ind” på stedet og vise FourSquare vennerne at man er på stedet. Er et sted ikke oprettet på FourSquare kan det tilføjes på www.foursquare.com eller ved hjælp af FourSquare’s app. FourSquare’s mange brugere har oprettet en stor database med steder, og det er muligt for andre apps eksempelvis BlindSquare at få adgang til FourSquare’s data. FourSquare har normalt også informationer om et steds, adresse, telefonnummer eller menukortet på en restaurant. FourSquare brugere vil ofte skriver noter om de steder der checkes ind på, eksempelvis om der er gratis wi-fi eller anbefallinger af gode retter på en restaurant. For at få adgang til nogle af disse informationer er det nødvendigt at forbinde BlindSquare med din Foursquare konto. Det er ikke en forudsætning for at bruge BlindSquare at man har en konto hos FourSquare. Har man ikke en FourSquare konto kan man stadig benytte alle BlindSquare’s funktioner med untagelse af FourSquare noter og særlige tilbud til FourSquare brugere. Når man tilføjer et sted til Mine Steder kan stedet ikke ses af andre. Tilføjer man et nyt sted via fourSquare vil det være muligt for alle FourSquare brugere at checke ind på stedet og skrie noter om stedet. Desværre er der ingen af de metoder FourSquare benytter der er fuldt tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Forskellige måder at skrive tekst på

Når det er nødvendigt at skrive tekst, eksempelvis når et sted skal redigeres, der skal udføres en søgning, eller man vil skrive en note til et foursquare sted, kan det gøres på forskellige måder. De normale iOS metoder er understøttet, indskrivning via skærmtastaturet, ved hjælp af håndskrift fra iOS 7, eller ved at diktere teksten. En anden metode er at bruge MBraille. mBraille understøttelsen er udviklet i samarbejde med MPaja, der udvikler MBraille.

MBraille

MBraille is an app that lets you enter Braille using the touch screen of your iOS device. It recognizes the letter you type by the position of your fingers on the screen and converts it into the right print character. If you buy the full version of MBraille through the in-app purchase option, you can copy the text you have typed into every other app. However, MBraille can also talk with other apps through its so-called dot commands. You can perform many BlindSquare actions using these commands. For help on how to use MBraille and the BlindSquare specific dot commands, please see the MBraille help.

However, there is a very simple way to enter text through MBraille into any text field in BlindSquare. Double-tap the text field so it is in edit mode. If necessary, delete the content of the text field so it is empty. Double-tap the return key at the bottom right of the onscreen keyboard. This will open MBraille. Enter your text in MBraille and swipe down. This will return you to BlindSquare and copy the text you have just written into the empty text field.

BlindSquare sammen med andre app’s

BlindSquare kan bruges sammen med en række apps. Det giver blandt andet mulighed for at bruge gps apps med rutevejledningsfunktioner se afsnittet om overvågning, Tracking, ruteplanlægning og favoriter. Andre understøttede apps gør det muligt at søge efter offentlig transport, bestille en taxa eller finde flere interessepunkter i nærheden. I de følgende afsnit beskrives kort hvordan de understøttede apps fungerer. Beskrivelsen tager udgangspunkt i hvordan den enkelte app fungerede da den blev testet sammen med BlindSquare. Bemærk at det ikke kan garanteres at disse apps stadig er tilgængelige sammen med Voiceover.

BlindSquare og offentlig transport

BlindSquare understøtter forskellige apps der henter information om offentlig transport. Har man en af de understøttede apps installeret på enheden, er det muligt at finde information om de nærmeste stoppesteder og afgange til en destination. For at få vist en rute med offentlig transport, skal man finde destinationen i BlindSquare, åbne information om stedet, vælge knappen offentlig transport. Trykker man på knappen, åbnes en menu hvor der skal vælges imellem de installerede apps. Når man har valgt en app sendes gps koordinaterne for den nuværende position og den valgte destination til app’en, og der kan så søges efter en rute. Bemærk at information om offentlig transport med BlindSquare kun er tilgængelig i udvalgte byer og områder. BlindSquare kan kun arbejde sammen med apps der gør det muligt at modtage informationer fra andre apps via et API. Kontakt os hvis du kender andre transport apps, der har et API der gør det muligt at app’en kan samarbejde med BlindSquare. For at undersøge om et område er understøttet se på følgende hjemmesider. BlindSquare understøtter de følgende transport apps:

  • Citymapper

  • Moovit

  • Transit App

  • Daum Maps (Korea)

  • PDX Bus (Portland, Oregon)

  • Reitit (Finland)

  • Transit Times (USA and Canada)

Uber

Uber er et alternativ til taxa der findes i en række lande. Ved at registrere sig hos Uber kan man via deres app, bestille en taxa og betale for turen direkte fra app’en. Hvis Uber er installeret på enheden, vil der være en Uber knap på information skærmen for alle steder. Hvis Uber er tilgængelig i området, vil den billigste pris for en rejse til destinationen blive vist. Når man dobbelttrykker på Uber knappen, sendes de valgte koordinater til Uber app’en der åbnes. Herefter kan man bestille taxaen fra Uber app’en.

Where To?

Where To is an app that lets you search for POI around you. It uses other POI sources than BlindSquare and can complement the information provided by BlindSquare. When you have opened Where To and found a point that interests you, locate the Open Directions button to send it to BlindSquare. BlindSquare will open showing the Place Summary screen of the place you were viewing in Where To, and you can now favorite the place to save it on your My Places list.

Brugergrænsefladen i

BlindSquare

Hovedskærmen

Hovedskærmen der vises når BlindSquare startes er opdelt i 3 dele. Øverst er der en række med 7 knapper, fra venstre er det: Søg, Tilføj Sted, Funktioner, FourSquare, Andet, Vælg Annoncering og tale til/fra. Lige under søg knappen findes en skyder der bestemmer den afstand BlindSquare søger efter steder i. Den største del af skærmen er optaget af knapper der gør det muligt at søge efter steder i forskellige kategorier. Nederst findes der 4 knapper: Stemmekommando, Hjælp, nøjagtighed og dvale. Med stemmekommando knappen kan en lang række af blindSquare’s kommandoer udføres ved hjælp af stemmekommandoer. Hjælp knappen findes lige til højre for stemmekommando knappen. Hjælp knappen findes også på nogle andre skærme i BlindSquare. Dobbelttrykker man på hjælp knappen, åbnes hjælpen for den skærm man starter hjælpen fra. Det er muligt at læse alle hjælpeemner ved at springe mellem overskrifter ved hjælp af rotoren i Voiceover, eller man kan bruge Gå Til knappen der findes i øverste højre hjørne af skærmen. GPS nøjagtighed findes lige over hjem knappen. Når programmet installeres vises den nuværende GPS nøjagtighed. Dobbelttrykker man på knappen, vil hastigheden blive vist hvis man bevæger sig. Dobbelttrykker man igen på knappen vises kompasretningen. Dobbelttrykker man endnu en gang får man igen vist GPS Nøjagtigheden. Blindsquare husker hvilken indstilling der sidst er valgt, også selv om app’en har været lukket. I nederste venstre hjørne findes dvale knappen. Når dvale aktiveres holder BlindSquare op med at hente data fra FourSquare og Open Street Map, og talen stoppes. Dvale hjælper til med at spare på batteriet når man ikke har brug for BlindSquare. Læs mere om dvale i Dvaletilstand afsnittet.

Stemme Kommando

Når man trykker 2 gange på knappen bliver det muligt at diktere kommandoer til BlindSquare. Stemmekommandoer er en praktisk metode til at udføre de fleste BlindSquare kommandoer på. Læs mere i afsnittet om: Stemmekommandoer.

Hjælp

I nederste venstre hjørne af skærmen ved siden af talekommando knappen findes en hjælp knap. Hjælp findes også på nogle af de øvrige skærme i BlindSquare.Når man trykker på hjælp vises det relevante afsnit fra manualen. Man kan springe mellem de forskellige afsnit ved hjælp af overskrifter i rotoren, eller ved at bruge Gå Til knappen øverst på siden.

GPS

Nøjagtighed/Hastighed/Retning

Dvale

Når dvale aktiveres stopper BlindSquare med at tale. Herudover hentes der ikke data fra FourSquare og Open Street Map. Dvale gør det muligt at spare på enhedens batteri når man ikke har brug for BlindSquare. Læs mere i afsnittet om Dvale.

Søg Efter Steder

Under den øverste række knapper yderst til venstre lige over listen med kategorier, findes en skyder der ændre afstanden BlindSquare søger efter steder. Jo højere værdien sættes til jo mere information oplæses automatisk af BlindSquare. Man kan forestille sig at afstanden udgør en cirkel hvor man befinder sig midt i cirklen. Når man bevæger sig med BlindSquare vil alle steder indenfor cirklen automatisk blive læst op. Jo højere værdien for søg efter steder er, jo større er cirklen, og jo flere steder læses op. Er der mange steder indenfor cirklen vil det ikke være muligt at få dem alle læst op. BlindSquare afgør hvilke steder der skal læses op blandt andet ud fra stedets popularitet. Befinder man sig i større byer vil der ofte være for mange steder til de alle vil blive læst op. Vil man sikre sig at flest mulige steder læses op bør afstanden indstilles til en lav værdi. befinder man sig i et område hvor der kun er få FourSquare steder kan det være en god idé at sætte værdien for afstand til en højere værdi. Værdien der benyttes for søg efter steder har også betydning for Søg efter en kategori, og href=”#look-around”>Se dig omkring.

Den største del af hovedskærmen er optaget af en række knapper der gør det muligt at søge i en kategori. De fleste kategorier er bestemt af FourSquare det sociale netværk blindSquare benytter for at finde data om steder. Kategorierne er i rækkefølge: Mine Steder, Delte Steder, Kunst Og Underholdning, Skoler Og Universiteter, Mad, Natklubber, Fritid- og Udendørsaktiviteter, Professionell m.m, Boliger, Forretninger og Service og Rejser og Transport. Når man trykkker 2 gange på en af kategorierne, kommer man til en skærm der viser alle de steder der findes i den valgte kategori indenfor den valgte afstand. Der findes 3 forskellige lister:

  1. Steder vist efter popularitet på FourSquare.

Steder vist efter afstand fra den nuværende position.

En liste over underkategorier til den valgte FourSquare hovedkategori.

Det er muligt at flytte mellem de 3 lister, ved at sætte Voiceover rotoren til overskrifter, og svirpe op eller ned til den ønskede liste. Trykker man 2 gange på en af de viste underkategorier vises alle de steder der findes i den valgte underkategori. Trykker man eksempelvis 2 gange på kategorien Rejser Og Transport, vises en skærm med, busstoppesteder, togstationer eller lufthavne, hvis de findes i den valgte afstand. I listen med underkategorier findes eksempelvis, airport, hotel, ogIntersection. Navne på underkategorier findes kun på engelsk. Ønsker man at se resultater fra en bestemt underkategori vælges den fra listen. Når der vises en søgning i en kategori, eller en underkategori findes der i øverste højre hjørne en Handlinger knap. Når handlinger aktiveres vises en række forskellige muligheder for at sortére søgeresultatet. Se afsnittet. Sortér liste over Steder

Mine Steder

Mine Steder der findes på hovedskærmen som den første kategori under de 7 knapper øverst på skærmen, indeholder steder der er gemt som favoriter. Man kan tilføje den nuværende position til Mine Steder, enten ved hjælp af Tilføj Sted knappen, eller ved at bruge audiomenuen. Når Tilføj Sted skærmen åbnes, er stedets GPS koordinater indsat, og den nærmeste adresse er angivet som navn på stedet. Det er muligt at søge efter et sted, og bruge Tilføj Sted knappen på oversigtsskærmen for stedet. Læs mere i afsnittet Gem Steder. Når der er udført en søgning efter steder, er der i øverste højre hjørne en knap kaldet Handlinger. Når handlinger aktiveres kan man sortére søgeresultatet på forskellige måder. Læs mere i afsnittet Sortér liste over Steder.

Shared Places

The second category on the top of the list is called Shared Places. If you are a Foursquare user, you can create places that are saved on the Foursquare network itself and you can mark them private. This means that you can check in to these places, but they won’t be clearly visible for most people on the map on Foursquare. If you connect BlindSquare to your Foursquare account, BlindSquare can access the information about these places, and more importantly, it can also access the list of private places created by your Foursquare friends. If one of your friends recorded their house and put it into the Home category on Foursquare to mark it as private, you could see it on this list and use BlindSquare to travel there.

Oversigtsskærmen

Trykker man 2 gange på et sted i en af FourSquare kategorierne, fra en liste over søgeresultater eller fra Mine Steder, åbner manstedets overssigtsskærm. Oversigtsskærmen viser de informationer der findes om stedet, og giver adgang til de funktioner BlindSquare har frasamlet på et skærmbillede. De funktioner der beskrives i det følgende findes ikke på alle oversigtsskærme, der er forskellige muligheder alt efter hvordan BlindSquare finder informationer om stedet. Når man dobbelttrykker på et sted, står Voiceover på tilbage knappend der findes i øverste venstre hjørne. Svirper man en gang mod højre, læser voiceover stedets navn, afstanden og retningen til Stedet. Svirper man til højre kommer man til Rediger knappen. Rediger kan kun aktiveres på steder der er tilføjet til Mine Steder. Læs mere om at Gem Steder og Rediger Steder. Når man svirper til højre oplyses det hvilken kategori stedet er tilføjet i. Svirper man endnu en gang mod højre, og har man en FourSquare konto, der er tilknyttet til BlindSquare, kommer der en Check ind knap. Læs mere om mulighederne med FourSquare i afsnittet om Foursquare.

Tracking, Favoriting, and Route Planning

Below the Check In button near the left edge of the screen you will find the Start Tracking button. Double-tapping this button launches tracking for the place currently displayed. This will cause BlindSquare to announce your distance and direction to this place from time to time. The closer you are to the place, the more frequently BlindSquare will announce this information. When you have reached the place, tracking will stop automatically. If you wish to stop tracking before you have reached the venue, you can do so by going to Tools, Stop Tracking of All Places, or by using the Stop Tracking button on the Place Summary screen of the venue you no longer want to track. You can also stop tracking by using the respective item in the Audio Menu.

When you activate the Favorite switch button, the currently displayed venue will be added to your My Places list. Deactivating the button will delete it from the list. When this switch button is active, the Edit button at the top right of the Place Summary screen will be available giving you access to the Place Edit Screen.

If you activate the Favorite switch button, and if the place you are marking is also a Foursquare venue, the Automatic Foursquare Check-Ins switch button will appear below the Favorite switch button. When it is activated, BlindSquare will check in to this venue automatically each time you arrive there.

For more information about favoriting a place, please see the Place Edit Screen section.

The Plan a Route button will send the coordinates of the current venue to a third-party navigation app installed on your device.

This means you can hear both the turn-by-turn directions of your navigation app and BlindSquare’s information about your environment.

Once your third-party navigation has started, BlindSquare will also track your destination, announcing its distance and direction as you advance towards it. BlindSquare can either begin tracking immediately, or only when you have approached your destination and the distance is shorter than 150 meters. If you want BlindSquare to start tracking instantly, activate the Track Destination Automatically on Entire Route option in the BlindSquare settings.

BlindSquare supports the following third-party navigation apps:

  • Navigon

  • TomTom

  • Sygic

  • GPS 2 Navigation

  • Waze

  • MotionX-GPS

  • MotionX-GPS Drive

  • MotionX-GPS HD

  • Google Maps

  • Apple Maps

If you require more information about the usage of any of these products, please refer to its website or its documentation.

Depending on the apps installed on your device, you may see two more buttons:

The Public Transport button will appear if one of the public transportation apps supported by BlindSquare is installed on your device. When you double-tap it, BlindSquare will send the coordinates of your current location and of the place you are currently viewing to a supported public transit app of your choice. You can then look up public transportation connections to your selected destination within the respective app. Please see BlindSquare and Public Transportation Apps for more information.

The uber button will be available if the Uber app is installed on your phone. Once you have set up an Uber account, this app lets you order a cab right from your device. When you double-tap the Uber button in BlindSquare on the Place Summary screen, you will see the cabs you can pick and the respective charges. Once you select an option, BlindSquare will send the coordinates of your current location and of the place you are currently viewing to the Uber app. Uber will open and you can continue your order from within the app.

Oplysninger om Steder på FourSquare

De tilgængelige oplysninger om et Sted på FourSquare er ikke altid de samme, alt efter hvor grundig den person der har oprettet stedet har været. Hvis adressen for stedet findes vil den blive vist på stedets oversigtsskærm. Hvis adressen ikke findes, vil der være en Find Nærmeste knap. Dobbelttrykker man på den, vil BlindSquare forsøge at finde den nærmeste adresse. Det er ikke altid muligt at finde den nøjagtige adresse, men adressen bør være nøjagtig nok til at give andre tilstrækkelig god information om hvor stedet findes. Adressen vil ikke blive gemt på stedets oversigtsskærm, så får man brug for adressen senere, skal man bruge Find Nærmeste Adresse knappen igen. Eksempler på informationer der findes om et sted er: menukort for en restaurant, Telefonnummer eller internetadressen. Dobbelttrykker man på telefonnummeret, kan der ringes op, og dobbelttrykker man på et link, vil hjemmesiden blive vist i BlindSquare. Hvis man har en FourSquare konto der er logget på via BlindSquare vil man se knapppen Noter. En note indeholder korte informationer fra FourSquare brugere om stedet. Det kan eksempelvis være oplysninger om en favoritret på en restaurant, eller om der er gratis wifi. Dobbelttryker man på noter, kan man se de noter der findes om stedet, og selv skrive en note. Giv Feedback knappen gør det muligt at give stedet et like eller Kan Ikke lide, og man kan tilføje information om handicaptilgængelighed. Nyttig information om tilgængelighed kan være:

  • Må man have førerhund med?

  • Er stedet tilgængelig for kørestolsbrugere?

  • Findes der menukort i punktskrif?

  • Findes der teleslynge?

. Google knappen gør det muligt at lave en google søgning efter stedet. Hvis stedet findes i mad kategorien, kan stedets menukort blive vist på stedets overssigtsskærm, hvis informationen findes på FourSquare. Del Med Andre knappen gør det muligt at sende informationen om stedet via, sms, Email og en række andre muligheder. Læs mere i afsnittet: Del med andre. Det er muligt at få oplysninger om hvordan vejret er på det valgte stedd. Anvender man den engelske version af BlindSquare vil der findes oplysninger om vejret i de kommende dage, men den information er kun tilgængelig på engelsk. Anvender man andre sprog gives der information om temperatur, vindhastighed, nedbør og sandsynligheden for nedbør.

Find Lignende Steder

Med find Lignende Steder knappen, der findes på oversigtsskærmen for alle steder, kan man finde steder der tilhører samme FourSquare kategori vist efter afstand. Ønsker man eksempelvis at se alternativer til det pizzaria man har i Mine Steder, vil man få en liste over andre pizzarier ved at trykke på Find Lignende knappen.

Vis på Kort

BlindSquare kan vise: den nuværende position. Foursquare steder, steder gemt i Mine Steder og adresser der vises i søgeresultater på et kort. For at få den nuværende position vist på et kort, skal man vælge Funktioner og GPS Info og Vis på Kort. Bevæger man sig til fods, eller i bil vil kortet blive løbende opdateret. For at se andre steder på et kort, skal man vælge Se på Kort på stedets overssigtsskærm. Når et sted vises på et kort, vil stedet være midt på skærmen, med steder og veje vist som på Apple Kort. For at bruge kortet benyttes de samme bevægelser der anvendes i Apple Kort. Når man har fingeren på en vej siges vejens navn. Bliver man ved at holde fingeren på en vej, afspilles en række toner og Voiceover oplyser vejens retning. Når man følger vejen med fingeren fortsætter tonerne. Er man ved at fjerne sig fra vejen bliver tonerne højere. Når man nærmer sig et kryds, siger Voiceover hvilken gade man er på vej hen imod. Holder man fingeren stille er det muligt at følge den krydsende gade. Vil man fortsætte med at følge den gade man oprindeligt fulgte skal man fortsætte med at flytte fingeren så man kommer forbi krydset. Ønsker man at få vist et større eller mindre udsnit af kortet, kan zoom ændres, enten via Zoom i rotoren, eller ved at dobbelttrykke på Zoom knappen i øverste højre hjørne af skærmen. Når et kort vises i BlindSquare vil man kun få vist de Steder BlindSquare har indsamlet. Vises samme kort i Apple Maps er det derfor muligt at det ikke er helt de samme steder der vises. Det er muligt at bestemme hvilke steder BlindSquare viser på kortet.

  • For at få vist de nærmeste kryds vælger man Funktioner, Nærmeste Kryds. Dobbelttrykker på det kryds man vil se, og vælger Se på Kort.

  • For at få vist et sted fra FourSquare, vælger man FourSquare knappen i øverste række på hovedskærmen, vælger et sted man vil se, og trykker på Vis på Kort knappen.

  • For at få vist et kort over et sted der er gemt i Mine Steder, vælges stedet og Vis på Kort.

  • For at få vist steder fra en FourSquare kategori, trykkes på kategorien på hovedskærmen, herefter vælger man et sted og trykker Vis på Kort. Vælger man et sted fra kategorien Mad, vil steder fra mad og underkategorierne i mad blive vist.

Vil man vælge Vis på Kort fra et sted, uden at åbne stedets oversigtsskærm, kan man trykke 2 gange med en finger på stedets navn, holde fingeren nede når der trykkes anden gang. Herefter får man en række valgmuligheder blandt andet Vis på Kort. Vil man høre navnet på et sted der vises å på kortet, findes navnet lige over hjem knappen. Til venstre for stedets navn er en tilbage knap, og til højre en næste knap. Har man eksempelvis åbnet et sted fra Mine Steder og valgt det 3. sted i listen der er sorteret efter afstand, vil forrige knappen vise det sted fra mine steder der er nummer 2 i listen sorteret efter afstand. Trykker man næste, vil det sted man først valgte blive vist. Forrige og næste knapperne kan bruges til at vise steder fra lister, uden at være nød til at lukke kortet hver gang man vil se et nyt sted. Når et sted vises på kortet, og man holder fingeren på stedets navn lige over hjem knappen, vil der blive afspillet en tone når man peger enheden i den retning stedet findes. Jo hurtigere tonen afspilles jo tættere er man på at pege enheden i den korrekte retning. Lige over hjem knappen, og over stedets navn, vil det verdenshjørne enheden peger imod blive vist. Retningen opdateres når enheden drejes i en anden retning. Når enheden peger mod nord afspilles der en kort tone. Vær opmærksom på at retningsangivelser fra enhednes kompas ikke altid er korrekte, da magnetfelter i nærheden kan føre til fejlagtige retningsangivelser.

Simulation Mode

When you activate the Simulation button on a Place Summary screen, the place you are viewing will be simulated by BlindSquare. This means that BlindSquare will behave as if you really were at this place. When you do a category search, the distance to the places you find will be the distance between your simulated place and the places displayed in your search results, not the distance between your real location and your search results. You can also use the Look Around feature to learn more about the environment of your simulated place. The simulation feature can be very useful when you plan a trip. You can check out interesting POI near your hotel before you travel. If you want to go to a specific destination, you can enter its address in the Search and simulate its location. Then you can perform a category search for Travel & Transport to find out what public transport is available near your destination. Once you know the name of the stops nearby, you can use another app to find out which bus service you can use to go there.

If you simulate a location and find a place in the vicinity of your simulated location that you would like to go to, you can activate BlindSquare’s Plan A Route feature for the destination near your simulated location. If you select either Apple Maps or Google Maps from the Plan A Route menu, your simulated location will be entered as your starting point and the venue in its vicinity will be recognized as the destination. This way you can easily look at a route in Apple Maps or Google Maps before you travel, without having to enter the address data into these GPS apps. Please note that some of the other third-party navigation apps supported by BlindSquare will not assume your simulated location but your actual location as the start of the route.

Set Correct Location

If the place you are currently viewing is a Foursquare venue, you will see the Set Correct Location button. Locations of venues may not always be very accurate on Foursquare. Using this button, you can set your current coordinates as the location of the Foursquare venue you are currently displaying. We recommend that you find the entrance to the venue that you would like to use most frequently and then set this as the correct location for this venue. This change is only saved in BlindSquare and not on Foursquare.

At the bottom of the Place Summary screen, you will see a Previous button in the left corner and a Next button in the right corner. These buttons let you navigate the list of places without you having to go back to the list. Double-tap the Previous button to view the previous venue in the list or double-tap the Next button to view the next venue.

Between the Next and Previous button you will see again the information about the direction and distance of the current place. The information will update as you turn or move.

Tilføj steder til mine steder listen

Den første kategori der kan søges i, på hovedskærmen er mine steder. Trykker man 2 gange på mine steder, vises en liste over de steder man har tilføjet til listen. Listen ligner de øvrige lister over foursquare kategorier, dog med den forskel at et sted der er angivet som favorit kan fjernes via handlinger menuen i rotoren. Man kan tilføje et sted til listen på 2 måder.

  1. Tryk 2 gange på tilføj sted knappen i den øverste række af knapper på hovedskærmen. På det skærmbillede der vises kan stedets navn redigeres, og der kan angives en række forskellige parametre for stedet.

 1. Når man er på et steds oversigtsskærmbillede, kan man ved at markere favorit checkboksen tilføje stedet til mine steder. Når favorit checkboksen er markeret vil rediger knappen i øverste højre hjørne blive tilgængelig. Dobbelttrykker man på rediger knappen, kan stedets favoritindstillinger redigers.
Rediger Sted

På Rediger Sted skærmen er det første felt et skrivefelt. Her bør man skrive et navn der gør stedet let at huske. Hvis stedet er tilføjet fra oversigtsskærmen fra et sted, vil feltet være udfyldt med det navn stedet har på FourSquare. Hvis stedet er tilføjet med tilføj Sted knappen i øverste række på hovvedskærmen, vil BlindSquare foreslå et navn, der enten er det nærmeste kryds, eller den nærmeste adresse. Man kan selv redigere navnet. Svirpes der til højre kommer man til Afstand for advarsel før du kommer til din lokalitet checkboksen. Aktiverer man checkboksen flyttes fokus til et editfelt, hvor der kan indtastes et tal der bestemmer hvornår BlindSquare vil oplyse afstanden til stedet automatisk. Hvis man skriver 20, vil BlindSquare sige navnet på stedet når man er 20 meter eller nærmere på stedet. Afstanden er enten i meter eller fod, alt efter hvilken enhed for afstand der er valgt under indstillinger. Man kan forestille sig at stedet findes i midten af en cirkel, og det indtastede tal for afstand er Afstanden FRA midten af cirklen ud til kanten af cirklen. Svirper man en gang til højre kommer man til gem knappen. tryk 2 gange på knappen for at gemme informationen om stedet. svirper man igen til højre kommer man til Overvåg knappen, der har samme funktion som Overvåg knappen på oversigtsskærmen for et sted. Den næste knap gør det muligt at slette stedet fra Mine Steder. På den nedderste tredjedel af skærmen findes informationer om stedet, afstand til stedet, nøjagtigheden af GPS informationen og GPS nøjagtigheden da stedet blev gemt første gang. Er man på stedet, og kan man se at den nuværende GPS nøjagtighed er højere end den nøjagtighed stedet er gemt med, kan det være en god idé at opdatere stedets GPS koordinater. Det kan gøres ved at trykke på nulstil Position knappen. Vil man redigere GPS koordinaterne selv, kan det gøres ved at trykke på Rediger Koordinater knappen

Når man dobbelttrykker på søg knappen i øverste venstre hjørne på hovedskærmen, bliver det muligt at foretage en søgning. Der kan søges efter navnet på et sted eller en adresse. Tryk på søg knappen for at begynde søgningen. BlindSquare søger både på FourSquare og Apple Maps. Hvis man har givet BlindSquare mulighed for at søge i kontakterne på telefonen, søges der også i navn, firmanavn og adresse felterne i kontakter. Vil man søge efter en kendt kontakt er det nok at skrive nogle få bogstaver fra navnet, og eventuelt starten af firmanavn eller gadenavn for at finde personen. Når man trykker på søg knappen vil søgeresultaterne blive vist i en liste sorteret efter afstanden fra den nuværende position. Tryk 2 gange på et søgeresultat for at åbne oversigtsskærmen. På oversigtsskærmen kan stedet tilføjes som favorit, man kan overvåge stedet eller starte en af de understøttede gps apps med rutevejledning. Læs mere om mulighederne i afsnittet om oversigtsskærmen. I øverste højre hjørne af søgeskærmen er der en handlinger knap. Når man har en liste af søgeresultater, kan handlinger bruges til at sortere søgeresultaterne. Læs mere i afsnittet om Sortér liste over Steder. Efter listen med søgeresultaterne bliver der vist de FourSquare kategorier der er tilknyttet de viste søgeresultater. Søger man eksempelvis på McDonald vil underkategorierne Burger joined og Fast food blive vist i listen af kategorier. Ved at trykke 2 gange på navnet på en kategori foretages der en søgning i kategorien. Når man har foretaget mere en 1 søgning, vil der under søgefeltet og søg knappen, blive vist en liste med de seneste 30 søgninger. Vil man foretage samme søgning igen dobbelttryker man på søgeordet. Herefter indsættes teksten i søgefeltet. Her kan teksten redigeres og søgningen kan udføres ved at trykke på søg knappen. Når man åbner søgeskærmen og trykker på handlinger knappen er det muligt at slette listen med tidligere søgninger ved at trykke på Slet Søgehistorik knappen. Brug tilbage knappen i øverste venstre hjørne eller zigzag bevægelsen for at komme tilbage til søgeskærmen.

Tools Menu

The Tools menu contains several items. Double-tap the Tools button to see them. The number of items you will see depends on the BlindSquare features you are currently using. The buttons always displayed are Look Around, Your Location, Around Me, Beacon Radar, Recent Places, Nearby Intersections, GPS Info, Weather, Contacts, Braille Display, and QR-Code Reader. Additional items that are available only when certain BlindSquare features are used are End Simulation, Return to third-party navigation app, Tracked Places, Stop Tracking All, and Stop Beacon Radar.

Se Dig Omkring

Når Se Dig Omkring startes fra Funktioner afspilles der en lyd. Herefter er det muligt at få oplæst Steder og nærmeste kryds i en bestemt retning, ved at pege enheden i den ønskede retning. Steder og alle kryds annonceres i den valgte afstand. Man får informationer ved at pege toppen af enheden i den retning man vil undersøge. Ønsker man at finde ud af hvilke steder der findes mod nord, skal toppen af enheden pege mod nord, og bunden af enheden, hvor hjem knappen sidder, pege mod syd. Så længe Se Dig Omkring er aktiv vil steder blive oplæst i den retning enheden peger. Der afspilles en særlig lyd når enheden peger i de følgende retninger: nord, nordvest, vest, sydvest, syd, sydøst, øst og nordøst. Når enheden drejes i en ny retning, afspilles der først en lyd. Herefter oplyses den nye retning og BlindSquare henter informationer om hvad der findes i den nye retning. Derfor kan det tage lidt tid før oplæsning af steder starter. BlindSquare annoncerer informationer i en bestemt rækkefølge. Først steder der findes i Mine Steder og afstanden til stedet, herefter kryds og afstanden til krydset. Til sidst oplæses de mest populære kategorier og de mest populære steder i disse kategorier. Se Dig Omkring afsluttes automatisk efter et stykke tid, eller hvis enheden bliver ved at pege i samme retning. Se Dig Omkring kan også afsluttes ved at ryste enheden. Se Dig Omkring kan også startes og afsluttes fra Audiomenuen. Når man er i bevægelse vil BlindSquare finde verdenshjørner ud fra den retning man bevæger sig i.

Your Location

When you double-tap the Your Location button in the Tools menu, BlindSquare will inform you about the nearest street intersection and its direction, your current address, and the direction you are walking or pointing your device in.

You can hear this information also by shaking your device, if the Shake to Search Address option in the BlindSquare settings is active. By default this option is turned on.

I nærheden

I nærheden bruges til at få BlindSquare til at fortælle hvilke steder og favoriter der er i nærheden. Blindsquare søger efter steder i alle retninger så det er ikke nødvendigt at enheden holdes på en bestemt måde for at få kommandoen til at virke.

Beacon Radar

Beacon Radar gør det muligt at finde IBeacons der understøtter BlindSquare’s indendørsnavigationssystem ved hjælp af “getting warmer” metoden. Beacon Radar aktiveres fra Funktioner Beacon Radar. Når Beacon Radar startes søges der efter IBeacons. Hvis der ikke findes nogle i nærheden, afspilles 3 toner med aftagende lydstyrke. Når BlindSquare får kontakt med en IBeacon ændres tonehøjden og tonerne afspilles hurtigere. Jo tættere man kommer til en IBeacon jo hurtigere afspilles tonerne. Hvis man eksempelvis har sat en IBeacon på en receptionsskranke, vil man kunne finde skranken ved at vælge den retning hvor tonerne afspilles hurtigere. Man stopper Beacon Radaren ved at gå til funktioner Stop Beacon Radar.

Seneste Steder

Knappen der findes i funktioner menuen, viser en liste over de seneste steder BlindSquare har læst op. Hvis man ikke hørte navnet på et sted, eller man ønsker flere informationer om et sted, kan man bruge listen i Seneste Steder. Dobbelttryk på et stted for at se stedets oversigtsskærm eller for at Planlægge en rute eller overvåge stedet.

Nærmeste Kryds

Nærmeste kryds viser en liste over de kryds der findes i nærheden. Listen kan bruges som andre lister i BlindSquare, eksempelvis Mine Steder eler en liste over søgeresultater. Trykker man 2 gange på et kryds, vil man åbne oversigtsskærmen for det valgte kryds. På oversigtsskærmen findes de sædvanlige muligheder man har for steder, eksempelvis gøre krydset til en favorit, overvåge stedet eller planlægge ruten til stedet.

GPS Info

GPS skærmen giver informationer fra enhedens GPS om nøjagtighed, hastighed, breddegrad, længdegrad, højde og retningen både fra GPS og enhedens kompas. Bevæger man sig mod nord tilstrækkeligt hurtigt til at enhedens gps modtager kan måle det, men peger enheden mod syd, vil retningen fra GPS være nord, men retningen fra kompasset vil vises som syd. Oplysningerne på skærmen opdateres hel tiden, og BlindSquare vil oplæse informationen hvor man sidst har rørt på skærmen. Ønsker man at holde øje med hastigheden kan man svirpe ned til hastighed. Så snart hastigheden ændres oplæser BlindSquare den nye hastighed. Har man overvågning på et sted vises afstanden og retningen til stedet også på GPS skærmen. Overvåges der flere steder samtidigt, kan man skifte mellem stederne ved at dobbelttrykke på Destination.

Weather

Knowing current weather conditions increases your safety as you travel. Many blind people find traveling more difficult when there is snow; wind and rain can also make it harder to pick up auditory clues of the environment. BlindSquare lets you check weather conditions both at your current location and at your destination.

If you want to check weather conditions at your current location, go to the Tools menu and select Weather. You may have to wait a few seconds for BlindSquare to retrieve the information. As soon as it is available, BlindSquare will read it to you.

If you want to check the weather at a distant location, find the location using one of your saved points on the My Places list, through Category Search or by performing a search entering search terms. Once you have found the place, open the Place Summary screen and find the Weather button. When you double-tap it, BlindSquare will read the weather at your destination to you.

Please note that weather information is more extensive when you use BlindSquare in English, as the service BlindSquare queries does provide forecast information in English only.

Kontakter

Når BlindSquare åbnes første gang efter den er installeret, vil man blive spurgt om BlindSquare må bruge dine kontakter. Svares der ja vil det være muligt at søge efter og få vist addresserne i BlindSquare. Adreserne vil aldrig blive videregivet til andre, men kun blive brugt til at finde informationer om adresser, Når der udføres en søgning, eller et sted virtualiseres eller stedet vises på et kort. Bruger man Planlæg En Rute funktionen vil gps koordinaterne for den valgte adresse blive sendt til den navigationsapp der vælges. Vælger man ikke at give BlindSquare adgang til kontakter når app’en åbnes første gang, kan det gøres senere, ved at gå ind i indstillinger, anonymitet, kontakter. Her aktiverer man checkboksen ud for BlindSquare. Når BlindSquare har fået adgang til kontakterne, indlæses alle oplysninger om adresser der findes i enhedens kontakter. Det kan tage op til 30 minutter alt efter hvor mange kontakter der har information om adresser. Når BlindSquare er færdig med at indsamle gps data, vil der under funktioner blive vist en kontakt knap.

Når kontakt knappen aktiveres vil der blive vist en liste over alle adresser hvor oplysninger om gadenavn og husnummer er angivet. Der vises 2 lister. Først sorteres kontakterne efter afstand fra den nuværende position. I den anden liste sorteres kontakter alfabetisk. Hvis der er flere adresseoplysninger for en kontakt eksempelvis en hjemmeadresse og en arbejdsadresse, vises de som 2 adresser for samme navn. Trykker man 2 gange på et navn vises Oversigtsskærm for den valgte kontakt. Her kan man bruge de funktioner der kan bruges for steder gemt i Mine Steder og øvrigeFourSquare steder. Eksempelvis Overvågning, Planlægge ruten eller tilføje adressen til Mine Steder. Det er også muligt at finde adressen ved hjælp af Søg knappen på hovedskærmen og indtaste dele af navnet eller adressen.

Braille Display

Det er muligt at bruge et tilsluttet Braille Display sammen med BlindSquare. Funktionen startes fra Funktioner, Braille Display. Herefter vises en dialog hvor alle talemeddelelser fra BlindSquare vises som tekst. Voiceover vil fortsætte virke som normalt. De beskeder BlindSquare normalt sender til talesyntesen vises nu i stedet for på Braille Display skærmen, så de kan læses med Voiceover med tale og punkt kommandoerne. Rystes enheden vises Din Position. Lukkes BlindSquare vil beskeder fra BlindSquare blive vist som notifikationer, der kan læses på punktdisplayet. Når BlindSquare viser et sted som notifikation, vil man ved at dobbeltklikke på notifikationen åbner BlindSquare på stedets oversigtsskærm. Når der udføres en handling på stedets oversigtsskærm, og skærmen lukkes, vil man ikke komme tilbage til BlindSquare’s hovedskærm, men til Braille Display skærmen.

QR-kode Læser

BlindSquare har en tilgængelig QR-kode læser. Den er tilføjet app’en fordi QR-koder kan være en del af BlindSquare Indoor Navigation systeMER.. Kodelæseren kan også bruges til at importere information om et sted ved at skanne en QR-kode der findes på skærmen af en anden enhed. Læs mere om Del et sted. Det er muligt at bruge BlindSquare til at genkende alle Qr-koder. Man skal være opmærksom på at det kræver forbindelse til internettet når QR-koder skal genkendes.

Tracked Places

When the Track Place function has been activated for a specific place, BlindSquare will announce the direction of and distance to this place in certain intervals, which grow shorter the closer you come to the place. The Tracked Places function will list all of the places you are currently tracking. If you want to stop tracking one of them, find it on the list and double-tap and hold it until a menu opens. Select the Stop Tracking option. Alternatively, you can double-tap the place to open its Place Summary screen and select Stop Tracking.

To learn more about tracking, please see tracking

And GPS Info.

Stop Tracking

This feature lets you stop tracking of all currently tracked places at once, so you no longer hear their distance and direction. If you are tracking several places simultaneously and only want to stop tracking one of them, go to the Tools menu and open the list of tracked places. Find the place you no longer want to track and double-tap and hold it until a menu opens. Select the Stop Tracking option. Alternatively, you can double-tap the place to open its Place Summary screen and select Stop Tracking.

FourSquare

FourSquare knappen der findes i den øverste række af knapper på hovedskærmen, gør det muligt at bruge BlindSquare som en FourSquare klient. Når man trykker på FourSquare knappen for første gang, vil man få vist en skærm hvor det er muligt at forbinde BlindSquare med FourSquare. Tryk på knappen Forbind med FourSquare. Dobbelttryk på knappen hvis du har en FourSquare konto og vil bruge den når du benytter BlindSquare. Nu åbnes Safari og man bliver spurgt om man ønsker at forbinde BlindSquare med din FourSquare konto. Det vil i nogen tilfælde være nødvendigt at logge ind på fourSquare først. Tryk på log ind, eller opret ny konto, hvis du ikke allerede har en FourSquare konto. Når du er logget på FourSquare skal der trykkes på Tillad knappen, for at give BlindSquare tilladelse til at få adgang til din FourSquare konto. Når sammenkoblingen er lykkedes, kommer man tilbage til BlindSquares hovedskærm. Nu er det muligt at trykke på FourSquare knappen i den øverste række af knapper for at se en liste over alle de FourSquare steder der findes i nærheden, hvor det er muligt at checke ind på. Under listen med steder, findes en anden liste med FourSquare steder, sorteret i forhold til stedets popularitet og hvor ofte man har checket ind på stedet. For at springe mellem de 2 lister, kan man bruge Voiceover rotoren, vælge overskrifter og svirpe op og ned mellem overskrifterne på de 2 lister. Hvis man har checket ind på steder, efter BlindSquare og FourSquare er blevet sammenkoblet, vil der blive vist en list med de steder. Listen kan findes ved at vælge overskrifter i rotoren og svirpe ned til overskriften FourSquare Historik. Ønsker man at se detaljer om et check ind,eksempelvis de points der optjenes ved et check ind, kan man dobbelttrykke på stedet. Efter listerne helt i bunden af skærmen er der en Opdater knap lige over hjem kknappen, trykker man på den opdateres listerne i forhold til den nuværende position. Til højre for Opdater knappen er en Log Af knap, der bruges til at logge af FourSquare.

Vælg Annoncering

Vælg annoncering findes som den 6. knap i den øverste række af knapper på hovedskærmen. Når man trykker på Vælg Annoncering kommer man ind på en skærm hvor man kan bestemme hvilke informationer der automatisk oplæses af BlindSquare. Øverst på skærmen findes en skyder, hvor informationer kan udvælges. I udgangspunktet er Alle valgt, men svirper man opad med en finger kan den automatiske oplæsning begrænses til: Kun gader, Mine Steder, Mine Steder og Gader, Kun Steder eller ingen. Under skyderen findes en checkboks Annoncer adresser automatisk. Når den er aktiveret oplæser BlindSquare den nuværende adresse og nærmeste kryds regelmæssigt. Det er også muligt at vælge hvilke FourSquare kategorier der skal læses op automatisk. Efter overskriften; Disse kategorier oplæses automatisk, findes en række knapper, med MIne Steder, Delte Steder, og alle FourSquare kategorierne. Alle knapper er valgt fra starten. På den nederste del af skærmen findes knapper der gør det muligt enten at vælge- eller fravælge alle kategorier. Efter Disse kategorier oplæses automatisk, vil antallet af valgte kategorier blive oplyst. Antallet af valgte kategorier læses også op på Vælg Annoncering knappen på hovedskærmen. Det kan være nyttigt at begrænse hvad der læses op, eksempelvis for at spare på mobil data kan man vælge muligheden Kun Gader, eller at fravælge alle FourSquare kategorier. Et andet eksempel kan være at man ønsker at finde en restaurant men ikke blive forstyret af steder i de øvrige kategorier. I det tilfælde kan man fravælge alle foursQuare kategorier undtagen mad. På den måde oplæses der kun steder fra Mad kategorien, og BlindSquare vil have mulighed for at nå at oplæse alle steder fra kategorien. I nederste hjørne af skærmen findes der 2 knapper der bestemmer om BlindSquare søger efter stationære eller mobile iBEacons. Stationære beacons opsættes i et BlindSquare Beacon Positioning system (BPS). Et BPS system bruges til at gøre det muligt at benytte BlindSquare i bygninger hvor GPS nøjagtigheden ikke er tilstrækkelig. Mobile beacons benyttes eksempelvis i busser. Hvis blindSquare skal kunne søge efter beacons skal beacon Detektering være aktivt, det indstilles under Andet, Indstillinger, bluetooth indstillinger. På nuværende tidspunkt findes der kun få BPS systemer, og det er kun på steder hvor et BPS system findes at beacon detektering kan benyttes.

Andet

Den femte knap i den øverste række på hovedskærmen er andet. Når man trykker på den, åbnes en menu med de følgende muligheder: Indstillinger, Hjælp, Stemmekommandoer, Tilbehør Enheder, Om BlindSquare, Giv feedback, Tak og vurder app.

Indstillinger

Hvis man er logget på iCloud, vil BlindSquare’s indstillinger blive gemt og delt mellem alle de enheder hvor BlindSquare er installeret. Bruges BlindSquare på flere enheder er det kun nødvendigt at vælge indstillinger på en enhed, da indstillingerne automatisk opdateres på de andre enheder der er logget på samme iCloud konto. Under indstillinger findes følgende muligheder:

BlindSquare Help

BlindSquare uses VoiceOver hints to provide context sensitive help for all buttons. For this feature to work, the VoiceOver Hints feature has to be enabled in your device’s VoiceOver settings. If you want to check whether it is active, go to your device settings, General, Accessibility, VoiceOver. Using the VoiceOver hints, BlindSquare can speak a short description of each button’s functionality when you touch it. When you have used BlindSquare for some time, you may no longer need this help and can disable it using the BlindSquare Help setting. This means that VoiceOver hints will remain active in all of the other applications you use, but in BlindSquare itself context sensitive help will not be spoken anymore.

Track

Destination Automatically on Entire Route

Shake Gesture Settings

This button will open a subscreen where you can select several options for the shake gesture.

When you shake your device, BlindSquare can search your current address, check you in to the nearest Foursquare place, or announce the current values on the pedometer. Activate the options for the actions you want BlindSquare to perform when you shake your device.

Shake to Search Address

If you activate this setting, BlindSquare will announce your current address, the direction you are heading in and the closest intersection. This is the same information you can obtain by going to Tools, Your Location, but shaking your phone might be a quicker method to hear this information when you are on the go.

Shake to Check in to a Place

If you activate this feature, you can check in to Foursquare places near you by shaking your phone. Shake a second time to confirm your check-in.

Shake to Read Pedometer

If you shake your device while this setting is active, BlindSquare will announce the distance you have covered so far and the time you have traveled. Since BlindSquare can recognize if you are walking or riding in a vehicle, it will only count the distance you have covered by foot.

Audio Menu Settings

This button will open a screen where you can determine how you want to use the remote control of your headset with BlindSquare. You can also select the actions you want BlindSquare to perform when you use the Location item in the Audio Menu.

ÿþBrug Af Fjernbetjenning På Hovedtelefoner

Når BlindSquare er aktiv, vil hovedtelefoner der har en fjernbetjenning til at styre afspilning af musik i stedet for at styre afspilning af musik, blive benytttet til at styre Audiomenuen i BlindSquare. Det er muligt at fravælge fjernbetjenning af audiomenuen i BlindSquare’s indstillinger, men det er ikke muligt at afspille musik når BlindSquare er aktiv.

Angiv Adresse

Når man vælger Din Position, vil BlindSquare oplæse den nærmeste adresse, det nærmeste kryds og retningen man bevæger sig i. Det er den samme information der fremkommer ved at vælge Din Position i funktioner menuen, men det kan være hurtigere at udføre kommandoen fra audiomenuen.

ÿþCheck Ind på et sted

check Ind gør det muligt at benytte FourSquare og checke ind på FourSquare steder, hvis man har en FourSquare konto og er logget ind via BlindSquare. Man foretager et check ind ved at trykke på afspil, når der annonceres et FourSquare sted i oplæsningen af Din Position. Der siges “tryk afspil for at checke ind på stedets navn. Ved at trykke på afspil foretages der et chek ind på stedet.

ÿþAflæs Skridttæller

Vælges Aflæs Skridttæller i audiomenuen, Angives antallet af skridt, afstanden og den tid der er gået. BlindSquare kan kende forskel på om man bevæger sig til fods, eller er i et køretøj. Skridttælleren aflæser kun oplysninger når man bevæger sig til fods.

ÿþOplæs Offentlig Transport

Hvis Ofentlig Transport er valgt i Indstillinger, Audiomenu indstillinger, Vil BlindSquare angive de nærmeste stoppesteder, og de buslinjer der afgår fra det valgte stoppested.

Intersection

Announcement Distance

Automatic Sleep Time

BlindSquare can recognize when your location does not change and if running in the background, will send BlindSquare into Sleep Mode after a specified period of time ranging from five to 90 minutes. You can also set BlindSquare not to activate Sleep Mode automatically. Double-tap the Automatic Sleep Time button and select the desired option from the menu.

Distance Unit

The next option lets you set the distance unit to be used in BlindSquare. You can select Meters, Feet or Yards.

Direction Style

Using the next option you can choose how BlindSquare should inform you about the direction of POI and intersections. If you select the Clockface setting, BlindSquare might for example announce “post office at 4 o’clock”, which means that the post office is on your right slightly behind you. If you select the Proportional setting, BlindSquare will say “post office right, diagonally back”. If you select Degree, BlindSquare will announce the post office as “Post office 130 degrees to the right”. The default setting is clockface, as this is what most people find easiest to understand.

Speech, Sounds, and Languages

The next section of the Settings screen contains options referring to BlindSquare’s interface sounds and language and available voices.

Speech Rate lets you set the speech rate and volume lets you set the volume of the Acapela or iOS voices used in BlindSquare. Please note that speech rate will be saved for each voice separately. If you like to use BlindSquare mainly in English but sometimes also in Spanish, you can have it speak faster in English than in Spanish. When you switch between the two languages, BlindSquare will remember the correct rate you have set for each of them.

The BlindSquare Sounds button will open a subscreen where you can listen to, select and deselect all of the sounds BlindSquare uses to notify you of specific events. When you touch the name of a sound or set the VoiceOver focus on the name of a sound, BlindSquare will play it and read its description to you. By default all sounds are active. Deactivate the sounds for the events you do not want to be notified of through sound. Double-tap the Back button in the top left of the screen or perform the scrub gesture to return to the settings screen.

The next button is called Select Language. When you double-tap on it, you will see a screen listing all of the languages BlindSquare currently supports. As you flick through the screen, you will hear the name of each language, if it is selected, the default voice for the language, and how many voices there are available for it. If you want to select another language, just double-tap the one you want. You will then be presented with the list of voices available for that language. For most languages supported by BlindSquare, both iOS and Acapela voices are available. The iOS voices are preinstalled on your device. The Acapela voices are third-party voices that are downloaded onto your device if you select them. Double-tapping a voice selects it and plays a short voice clip for you to listen to. If you prefer another voice, just double-tap it and the previous voice will not be activated. When you have selected your new voice and/or language, use either the Back button at the top left of the screen or perform the scrub gesture until you are back on the main screen. If your selected voice is an Acapela voice, BlindSquare will now inform you that an additional voice will have to be downloaded onto your device. If you are not connected to a Wi-Fi network, it will ask you if you would like to use your cellular phone network for the download. If you agree, the voice will be downloaded. If you disagree, you will be asked again when you are connected to a Wi-Fi network. When the download has started, you will see a screen informing you about the progress. Once the voice download has completed, BlindSquare will speak using the new voice.

Delete Unused Voices

The Delete Unused Voices button will let you delete all voices that you may have downloaded previously but no longer need. If VoiceOver hints on your device and the BlindSquare help are active, you will also hear how many MB of memory can be cleared if you decide to delete the voices currently not in use.

Bluetooth Settings

Double-tapping this button opens a screen where you can turn iBeacon detection on or off. This option has to be active if you want to be able to use BlindSquare’s indoor navigation capabilities. Please note that indoor navigation is only available in areas where a BlindSquare supported indoor navigation system has been installed.

tilbehør enheder

Knappen der findes under tilbehør indeholder information om ekstraudstyr der med fordel kan anvendes sammen med BlindSquare. Der er links til hjemmesider hvor tilbehøret kan købes. Tilbehøret er ikke nødvendigt for at kunne bruge BlindSquare, men det kan være en stor fordel. bone conduction hovedtelefoner kan varmt anbefales sammen med BlindSquare. Hovedtelefonerne dækker ikke ørerne, i stedet for sendes lyden igennem knoglerne der sidder lige foran ørerne. Det gør det muligt samtidigt at høre BlindSquares tale og de omgivne lyde fra trafik.

Giv Feedback

Vil man kontakte udvikleren af BlindSquare skal man dobelttrykke på Giv Feedback knappen. Hereftrer åbnes en e-mail hvor til feltet er udfyldt, og hvor emnet indeholder versionen af BlindSquare og hvilken enhed der anvendes. Dobbelttryk i beskedfeltet for at skrive en besked. Når beskeden er færdig trykkes der på send knappen i det øverste højre hjørne af skærmen.

Vurder App

Ved at trykke på den knap, kommer man ind på et skærmbillede hvor man kan lave en vurdering af app’en der vises på App Store. Hvis man finder BlindSquare nyttig er en vurdering en god måde at vise det på.

Help and Support

If you would like to ask additional questions about BlindSquare, make a suggestion, or give feedback, do not hesitate to Email us. There is also a BlindSquare mailing list where users of BlindSquare from many countries help each other to get the most out of BlindSquare. Subscribe to the mailing list by sending a blank Email.

You can also follow us on Twitter to keep up with the latest news about BlindSquare.